Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

B' Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού - Β' National Conference on History & Culture

Μόλις εκδόθηκε το σχετικό υλικό. Για τη συμβολή μου στο B' Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας & Πολιτισμού (Βλοχός, 14 & 15 Μαΐου 2016), με το ερευνητικό υλικό μου από 5 Αιτωλικά σπήλαια, υλικό που περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
The relevant material, just issued. About my constribution to the B' National Conference on Local History & Culture (Vlochos 14 & 15 May 2016), with my research material about 5 Aetolian caves, that included on the Proceedings.

Tα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Δολίνη και σπήλαιο Δ9 Doline and Cave D9

Με τον καλό φίλο και μέλος της Ε.Κ.Ε., Αποστόλη Ζαίμη.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Δολίνη και σπήλαιο Δ6 Doline and cave D6

Με τον καλό φίλο και μέλος της Ε.Κ.Ε., Αποστόλη Ζαΐμη.
Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164