Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σπήλαιο Ι 2 Cave I 2

Solo.

Σε λίγους μήνες, μετά από έρευνά μου και ενέργειές μου δι΄ εγγράφου συνυπογραμμένου από εκπροσώπους τοπικών Αρχών και Φορέων, σημαντική ανασκαφή σε σπήλαιο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα λάβει χώρα στην Αιτωλοακαρνανία, στο Δήμο Μεσολογγίου. Για άλλη μια φορά, μετά το σπήλαιο στη Μάστρο, που απέδωσε αρχαιολογικούς θησαυρούς. Αναμένουμε εξίσου σημαντικά αποτελέσματα.
Στον ίδιο ευρύτερο και ελάχιστα αρχαιολογικά εξερευνημένο, σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο βρίσκεται το προαναφερθέν σπήλαιο,  αξιοποιώντας πληροφορίες καλού φίλου-κατοίκου της περιοχής, μετά από δεκαετίες και ενώ είχε πια λησμονηθεί η ύπαρξή του, επανεντόπισα το μικρό σπήλαιο των φωτογραφιών, το οποίο επίσης θα επιδιωχθεί να αξιολογηθεί αρχαιολογικά, με την ίδια προαναφερθείσα ευκαιρία. Πολλοί σημαντικοί παράγοντες οδηγούν στην εκτίμηση, πως ούτε αυτό θα διαψεύσει τις προσδοκίες μας.
Περισσότερα, στον κατάλληλο χρόνο.

In few months, after my research and my actions with a document co-signed by local authorities, significant archaeological excavation will occur in a cave very important archaeologically. In Aitoloakarnania – municipality of Missolonghi. For one more time, after the cave at Mastro and its archaeological treasures. We expect equally important results.
I used the information from a good friend who lives in this area and, at the same archaeological - and unexplored archaeologically - site, where that cave exists, after decades and while its existence was forgotten I found this small cave that you can see in these photos. We ‘ll seek to evaluate it archaeologically, with the same  opportunity. We have very important indications, that it will not disappoint us too.
More, at the right time.Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Σπήλαιο S.S. (2) Cave S.S. (2)

Με τον καλό φίλο και μέλος της Ε.Κ.Ε., Αντώνη Λίτινα.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Τρύπα "Λ" Hole "L"

Solo.

Αρχαιολογικός χώρος της Αιτωλοακαρνανίας, ανεξερεύνητος αρχαιολογικά και, προηγουμένως – όχι πια, σπηλαιολογικά. Του οποίου η ύπαρξη αγνοείται, ακόμα και από την πλειονότητα των κατοίκων της πέριξ αυτού περιοχής.
Κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, για αρχαιολογικά μη χαρακτηρισμένο – μη ερευνημένο – μη φυλασσόμενο – μη σημασμένο με απαγορεύσεις χώρο,
ο συνολικός χώρος παρατηρήθηκε, μετρήθηκε, αποτυπώθηκε η κάτοψή του, σημειώθηκαν τα εμφανή σημαντικά σημεία του και τα επιφανειακά ευρήματα και, ακολούθως, εξερευνήθηκε ολοκληρωμένα σπηλαιολογικά.
Δείτε εδώ τη βαραθρώδη διάκλασή του. Σε επόμενη ανάρτηση, φωτό του εξωτερικού χώρου και των υπόλοιπων σημείων του με ενδιαφέρον, αναφορά του ονόματός του αλλά χωρίς ανακοίνωση της ακριβούς θέσης του, για κατά το δυνατόν προστασία του – αν και λαθρανασκαφείς ήδη έχουν περάσει από εκεί, στον εκτός του βαράθρου χώρο εννοείται…    

Archaeological site of Aitoloakarnania, unexplored archaeologically and, until now, speleologically. Even the most of the inhabitants of the nearby area, are not aware of its existence.
As the law provides, for a site no classified – unexplored – unattended access – with no prohibitive labeling,
the site observated, measured, mapped, recorded the obvious significant signs and the  surface archaeological finds and, also, explored completely speleologically.
You can see here the geological crack. In next album, you ‘ll see photos of the place around the crack and of the significant signs of it and, also, the name of the site but with no mention of the exact area, in order to protect it – although the outlaw excavators have already passing through this area...Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164
                                                                                               

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Δολίνη Δ10 Doline D10

Με τον καλό φίλο και μέλος της Ε.Κ.Ε., Θοδωρή Φασόη.

Ψάχνοντας για νέα σπήλαια, στον πυθμένα δολινών.
Looking for new caves, at the bottom of dolines.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164